Změny ve vydávání závazných stanovisek Magistrátu hl. m. Prahy

Odhadovaná doba čtení 2 min dlouhý text

Koordinované závazné stanovisko bude nově vydáváno místo jednotlivých stanovisek odboru bezpečnosti, ochrany prostředí a památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Tato změna se týká všech žádostí podaných po 1. červenci 2024 a přináší několik důležitých novinek, které by žadatelé měli znát.

Vydávání koordinovaného závazného stanoviska

Koordinované závazné stanovisko bude vydáváno namísto jednotlivých závazných stanovisek odboru bezpečnosti, odboru ochrany prostředí a odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

Omezení koordinovaného závazného stanoviska

Toto stanovisko nezahrnuje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o EIA ani jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, pokud je současně vydáváno jako posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o EIA.

Platnost koordinovaného závazného stanoviska

Koordinované závazné stanovisko má platnost 5 let od data jeho vydání.

Účinnost nového stavebního zákona

V souvislosti s plnou účinností zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů („nový stavební zákon“), a v souladu s Přílohou č. 1 nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 1/2022, bude od 1.7.2024 odbor územního rozvoje MHMP odpovědný za vydávání koordinovaných závazných stanovisek podle § 176 nového stavebního zákona.

Podávání žádostí

Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí dle § 37 odst. 2 správního řádu i dokumentaci, identifikační údaje o záměru a případně další požadavky podle jiných právních předpisů.

Pokyny pro žadatele

Žadatele prosíme, aby žádosti o závazná stanoviska podávali přednostně přes portál stavebníka. V ostatních případech adresujte žádosti přím


Zdroj: Portál hlavního města Prahy – Praha – MHMP

Foto: Easy Diffusion

Také by se vám mohlo líbit

Více od autora

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments