Jednotná terminologie pro cyklotrasy: Kraje ČR se dohodly na novém systému označování

Odhadovaná doba čtení 4 min dlouhý text

Všechny kraje České republiky budou při pojmenovávání kategorií cyklotras a cyklostezek používat jednotnou terminologii. Na nedávném pracovním setkání v Benešově, organizovaném Středočeským krajem, se na tom shodli cyklokoordinátoři všech krajů s Ministerstvem dopravy ČR. Nově budou páteřní trasy označovány jako národní, nadregionální a regionální. Toto nové pojmenování začne platit, jakmile budou cyklokoncepce schváleny v jednotlivých krajích. Přesný termín zatím není znám. Nová terminologie je již využívána v nové Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji, kterou schválili radní a kterou budou projednávat i zastupitelé na pondělním zasedání.

Dosud se používaly různé terminologie uvedené v metodikách, například v Cyklovizi 2030, kde byly trasy rozděleny na hlavní dopravní cestu, významnou regionální dopravní cestu a méně významnou regionální cestu. Asociace krajů ČR používala termíny cyklotrasa národního, nadregionálního a regionálního významu. „Pojmenování bylo nejednotné a matoucí. Sjednocená terminologie bude využívána všemi kraji v celé republice a budou na ni navazovat i podpůrné programy od SFDI,“ potvrzuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Nová terminologie je také součástí nové Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030, kterou budou krajští zastupitelé schvalovat v pondělí 27. 5. 2024.

Petr Borecký zdůrazňuje, že všechny kraje, stejně jako většina měst a obcí, usilují o rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu. „Cílem je, aby cyklodoprava byla plnohodnotnou součástí dopravního systému. Současná infrastruktura je nepropojená a nerovnoměrně pokrývá území republiky, někde zcela chybí. Kraje by měly využívat své kompetence a legislativní nástroje k jejímu rozvoji. To prosazujeme i v rámci Asociace krajů ČR, přičemž jednotná terminologie by měla být základem, kdy bude jasné pojmenování při majetkoprávních vypořádáních pozemků pod budoucími cyklostezkami nutnými pro propojení sítě a koordinaci jejich přípravy se stavbami silnic a železnic. Chtěl bych zdůraznit, že cyklodoprava, silniční i železniční doprava by se měly vzájemně doplňovat, nikoli stát proti sobě,“ vysvětluje Petr Borecký. Cyklokoordinátoři krajů se také dohodli na barevném označení cyklostezek a cyklotras podle kategorií: národní budou červené, nadregionální modré a regionální zelené.

Národní páteřní cyklotrasa propojuje jednotlivé kraje, nadregionální trasy spojují významná rozvojová centra a regionální trasy napojují na vyšší kategorie významná krajská, spádová a hlavní rozvojová centra.

Na setkání byly představeny priority Středočeského kraje podle této kategorizace. Kraj bude projektovat, stavět a financovat cyklostezky v rámci národních a nadregionálních prioritních cyklotras směřujících do Prahy. V případě nadregionálních a regionálních tras bude kraj pracovat například na projektových dokumentacích, poskytovat dotace obcím a městům na budování, financovat odstraňování kritických míst a začleňovat cykloinfrastrukturu do staveb silnic. Města a obce mohou současně projektovat a stavět místní trasy. „Kraj bude posuzovat vhodnost začlenění místních tras do dalších dopravních staveb, koordinovat značení a spolufinancovat výstavbu cykloinfrastruktury mikroregionů, měst a obcí. Na tento účel má Středočeský kraj již zřízený Fond cyklistické infrastruktury,“ konstatuje Petr Borecký.

V případě Středočeského kraje bude cyklodoprava integrována do systému dopravní obslužnosti. Probíhá již řada projektů a dotačních titulů na výstavbu cyklověží, koláren a cykloboxů, připravuje se i propojení cyklověží s mobilní aplikací PID Lítačka. Kvůli řízení a koordinaci rozvoje cyklistiky a cykloturistiky bude modernizována i databáze v geografických informačních systémech. „Chtěl bych znovu připomenout, že cyklistická doprava je plnohodnotným způsobem dopravy nejen za sportem a rekreací. Pokud nikoho nepřekvapuje, že stát a kraje investují do silnic a železnice, nemělo by být překvapením, že investují i do cyklostezek, což stojí peníze. V době elektrokol odpadá i argument, že to v Česku nejde kvůli kopcovitému terénu,“ uzavírá Petr Borecký.


Zdroj a foto: Webový portál Středočeského kraje

Také by se vám mohlo líbit

Více od autora

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments